.

LOA MID BOSE

LOA MID BOSE
trung/mid Bose. Đối với thùng loa Bose Seri 3, 501, 601 thì cặp này là loa tép, đối với Bose Seri 4 thì cặp này là loa trung. Trong nhiều dòng nhiều Seri hãng loa Bose thì việc dùng trung làm tép rất nhiều, Chỉ phân biệt duy nhất là tép bose loại nhỏ thì đó là loa tép, còn nhiều mẫu lại lấy trung làm tép.

Thông số kỹ thuật:
- Trung / tép rời  tiêu chuẩ​n Bose

Về Trang Chủ < Nhấn vào đây >